Omluvy probíhají telefonicky na čísle 777 344 119 nebo osobně. Den je považován za řádněomluvený, odhlásí-li rodič dítě alespoň 24 hodin před nástupem do školky, tj. nejpozději do 9hodin předcházejícího dne! V opačném případě je den považován za řádně vyčerpaný.Neomluvené dny nelze nahrazovat!