Počátek docházky do mateřské školy je vždy významnou událostí týkající se celé rodiny dítěte. Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou všech zúčastněných spojenou s obavami, jak bude dítě tento přechod zvládat. Smyslem adaptačního období je dát dětem čas, aby si zvyklý na nové prostředí a pobyt v kolektivu. Zvykání na pobyt bez maminky je pro každé dítě individuální. Všechny děti prochází tímto obdobím, je to známka jejich zdravého vztahu a přilnutí k mamince.
V naší školce probíhá adaptace ve formě postupného prodlužování denní docházky. Několik prvních dnů je dítě přítomno pouze hodinu či dvě bez přítomnosti rodičů. Pokud dítě adaptaci zvládá bez problémů, již v prvních dnech je možné délku pobytu ve školce prodloužit. Teprve později je nastolena dopolední docházka a nakonec celodenní pobyt. Přechod z „dopolední“ na „celodenní“ docházku může být pro některé děti opět zatěžkávací zkouškou. Je proto důležité dbát na správné načasování a
přípravu pro tento přechod. V neposlední řadě naslouchejte dobře míněným radám tet, které mají s touto problematikou dlouhodobé zkušenosti.

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte:

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat”, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude”.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
 4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, například oblíbená hračka dítěte.
 7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
 10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.
 11. Před zahájením docházky je nutné, aby dítě absolvovalo ve školce adaptaci. Adaptací se rozumí 10 po sobě následujících pracovních dnů, během nichž dítě dochází do školičky na dopoledne, případně pouze na několik hodin denně, aby se seznámilo s dětmi, tetami a celkovým režimem školky. Během
  adaptace dítě ve školce nespí, odchází dle aktuální potřeby. Cena adaptačního programu je 3.000,- plus odebraná strava. V individuálních /speciálních / případech může být účtována adaptace po hodinách – 120 kč za hodinu.