7:30 – 8:30
příchod dětí do školičky, volná hra dětí (připravené hrací koutky dle týdenního
plánu) – dřívější příchod do školičky je možný pouze po předchozí dohodě

8:30 – 9:00
volná hra dětí

9:00 – 9:45
řízená činnost (rozumová, poznávací, estetická aj.) – výuka, využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky

9:45 – 10:15
svačinka + hygienické návyky

10:15 – 11:45
pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností), v případě nepříznivého počasí náhradní program ve školce

11:45 – 13:000
hygiena, oběd, popř. odchod dětí domů

13:00 – 15:00
odpočinek s pohádkou

15:00 – 15:30
svačinka, popř. odchod dětí domů

15:30 – 17:30
zájmové kroužky/pobyt venku/volná hra/ odchod dětí domů