Jaký je vzdělávací program?

13.3.2020 Ředitel Novinky Informace pro rodiče

Nabízíme moderní vzdělávací program, který je plněn z pohledu pěti

 • základních vzdělávacích oblastí:
 • Dítě a jeho tělo
 • Pohyb a pohybová koordinace
 • Nápodoba pohybů
 • Koordinace ruky a oka
 • sebeobsluha
 • Dítě a jeho psychika
 • jazyk a řeč
 • slovní zásoba
 • stavba vět
 • kvalita slovního projevu
 • pamět
 • číselné a matematické představy
 • respektování pravidel
 • city a jejich projevy

Dítě a ten druhý

 • komunikace s dospělým
 • komunikace s dětmi
 • socialibita a spolupráce
 • Dítě a společnost
 • společenská pravidla a návyky
 • zařazení do třídy
 • zapojení do společných her
 • spolupráce na činnostech
 • Dítě a svět
 • adaptabilita ke změnám
 • poznatky, sociální informovanost
 • zdraví a bezpečí