Vítáme Vás na našich stránkách,

jsme soukromá školička, která  je čistě soukromým zařízením, nepodléháme síti Ministerstva školství ČR, a tudíž k nám můžete umístit své dítě, aniž byste přišli o rodičovský příspěvek. Naše školička splňuje požadavky hygienické stanice hl. města Prahy, dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., stavebního úřadu pro Prahu 8 ( bezpečnostní prvky ) a Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. V naší školičce klademe důraz na zdravé životní návyky.

Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti. Individuálním přístupem se snažíme rozvíjet přirozené znalosti a dovednosti dítěte. Věříme, že je potřebné dítě jednoznačně podpořit. Všechny děti jsou vychovávány společně bez rozdílu věku, což zajistí přirozené sociální prostředí a naučí děti toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým. V naší školičce se postaráme, aby čas, který u nás Vaše děti budou trávit, byl naplněn spoustou zábavy, her  a tvořivosti,  a aby se naučili mít rád jeden druhého i své okolí.

Děti přijímáme během celého školního roku,  bez nutnosti trvalého bydliště v Praze.